0868 511 633
0868 511 633

Hạt hút ẩm đổi màu

Giá: Liên hệ

Chất hút ẩm Silica là các gói hấp thụ nhỏ gọn, cực kỳ bền, không hấp thụ, chiếm ít không gian trong bao bì, nhưng có khả năng hút ẩm cao