0868 511 633
0868 511 633

Que dính bụi màu xanh

Giá: Liên hệ

Chiều rộng 2,0 mm (0,079 “)
Độ dày 2,0 mm (0,079 “)
Độ dài đầu dính2,0 mm (0,079 “)
Xử lý nguyên liệu thép không gỉ